Στη Γερουσία οι Ρεπουμπλικάνοι ελέγχουν 52 έδρες, οι Δημοκρατικοί 46 έδρες, ενώ υπάρχουν και δύο ανεξάρτητοι γερουσιαστές επί συνολικού αριθμού 100 γερουσιαστών.

Στον πυρήνα εφαρμογής του προγράμματος Obamacare βρέθηκε η επέκταση του προγράμματος Medicaid. Επρόκειτο για κυβερνητικό πρόγραμμα που προέβλεπε την ασφάλιση των Αμερικανών με μειωμένα εισοδήματα, μέσω χορήγησης φοροαπαλλαγών και προκειμένου να αντισταθμίζεται το οικονομικό κόστος αγοράς παροχών υγείας, από την ιδιωτική ασφαλιστική αγορά των ΗΠΑ υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Το νομοσχέδιο των Ρεπουμπλικάνων ακύρωσε τις φοροαπαλλαγές, ανέστειλε την επέκταση του προγράμματος Medicaid, αποκλείοντας την υγειονομική κάλυψη περισσότερων Αμερικανών με χαμηλά εισοδήματα, ενώ μείωσε και τα διαθέσιμα κονδύλια για την πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας. Παράλληλα, οι φοροαπαλλαγές επί τη βάσει του εισοδήματος αντικαθίστανται από ηλικιακά κριτήρια.

Κλίμα αβεβαιότητας στην αγορά ασφαλιστικών εταιριών

Το κλίμα αβεβαιότητας που έχει καλλιεργηθεί στην αγορά των ασφαλιστικών εταιριών στις ΗΠΑ επιβεβαιώνεται από τις αντιδράσεις ενώσεων (American Medical Association, American Hospital Association), αλλά και ομάδων υποστήριξης των δικαιωμάτων των ηλικιωμένων Αμερικανών (AARP), που είναι αντίθετες στην εφαρμογή του προτεινόμενου από τους Ρεπουμπλικάνους νομοσχεδίου.

Μερικές τροποποιήσεις που έγιναν λίγο από την κατάθεση του στη Βουλή των Αντιπροσώπων επιδείνωσαν ακόμη περισσότερο την κατάσταση για τις κοινωνικά και υγειονομικά ευάλωτες ομάδες, όπως, οι ηλικιωμένοι, αλλά και οι χρόνια πάσχοντες. Παρά την έγκρισή του από την Βουλή των Αντιπροσώπων, η τύχη του νομοσχεδίου παραμένει αβέβαιη στη Γερουσία, όπως ήδη φαίνεται από τις αντιδράσεις των Γερουσιαστών που ανησυχούν για τις επιπτώσεις κατάργησης του Obamacare στις εκλογικές περιφέρειες τους.