Ο Κ. Λουράντος συνοδευόμενος από τον γενικό γραμματέα του ΠΦΣ, Ιωάννη Μακρυγιάννη και τον νομικό σύμβουλο Ηλία Δημητρέλλο, αναμένεται να υπεραμυνθούν της αναγκαιότητας διατήρησης της αποκλειστικής ιδιοκτησίας και λειτουργίας φαρμακείων από φαρμακοποιούς, υπό το σκεπτικό ότι θωρακίζει από τους κινδύνους της σύγκρουσης συμφερόντων που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση κάθετης ολοκλήρωσης του φαρμακευτικού τομέα.
 
Ο πρόεδρος του ΠΦΣ θα αναφερθεί στις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 19ης Μαΐου 2009 στις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις (C 171/07 και C 172/07, καθώς και για την υπόθεση C 531/06) σύμφωνα με τις οποίες «εναπόκειται στα κράτη μέλη να καθορίζουν το επίπεδο προστασίας της δημόσιας υγείας που προτίθενται να παρέχουν, και τον τρόπο επίτευξης του επιπέδου αυτού».
 
Επίσης, ο Κ. Λουράντος θα επισημάνει πως σε αρκετές χώρες της Ευρώπης, όπως η Αυστρία, η Κύπρος, η Δανία, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο, η Ισπανία, Σλοβενία και η Εσθονία από το 2020, ιδιοκτήτες φαρμακείων είναι αποκλειστικά φαρμακοποιοί.
 
Ένα άλλο σημείο το οποίο θα τονίσει η ελληνική πλευρά είναι η απάντηση της Επιτρόπου Εσωτερικής Αγοράς Elżbieta Bieńkowska (μετά από ερώτηση του κ. Χουντή) στην οποία επισημαίνεται ότι οι ελληνικές αρχές πρότειναν να καταργηθεί η διάταξη που προβλέπει ότι η ιδιοκτησία ενός φαρμακείου θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στους φαρμακοποιούς. 
 
Σημειώνεται ότι στην Ελληνική Αντιπροσωπεία μετέχουν επίσης ο Γεν. Γραμματέας κ. Ιωάννης Μακρυγιάννης και ο νομικός σύμβουλος Ηλίας Δημητρέλλος.