Στην Ισπανία 10,5 εκατομμύρια νοικοκυριά είναι «οικονομικά ευάλωτα ή εξαιρετικά ευάλωτα»

Σύμφωνα με πληροφορίες της ισπανικής εφημερίδας El Mundo, η  πιο πρόσφατη απογραφή ενεργού πληθυσμού στην Ισπανία δείχνει ότι υπάρχουν 1,1 εκατομμύρια νοικοκυριά των οποίων όλα τα μέλη είναι άνεργα και……