Σύμφωνα με τη μελέτη που διενεργήθηκε μεταξύ των ανεπτυγμένων χωρών τον Φεβρουάριο του 2017, η χώρα μας λαμβάνει την πρωτιά με την Ιταλία και την Ισπανία να ακολουθούν με ποσοστά 19,2% και 17,8% του ΑΕΠ αντίστοιχα.
 
Ακολουθούν Νορβηγία (12,2%), η Γερμανία (10,4%), το Ηνωμένο Βασίλειο (9,4%), η Ολλανδία (8,4%) και η Ελβετία (6%), όσον αφορά τις χώρες της Ευρώπης. Στον Καναδά,  την Αυστραλία, την Ιαπωνία και τις ΗΠΑ τα ποσοστά αυτά ανέρχονται στα 9,8% του ΑΕΠ, 9,4%, 8,6% και 5,4% αντίστοιχα.
 
Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, ως σκιώδης οικονομία περιγράφονται οι συναλλαγές επιχειρήσεων και ιδιωτών «εκτός βιβλίων», με μετρητά, προκειμένου να αποφευχθεί η είσπραξη φόρων και δίχως να ακολουθούνται τυποποιημένες επιχειρηματικές πρακτικές.