Όπως διαπιστώνεται, στο ερωτηματολόγιο περιλαμβάνονται ζητήματα όπως η εκλογή και οι αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας, το ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτικής και υπουργικής ιδιότητας, τις ανεξάρτητες αρχές και την τοπική αυτοδιοίκηση.
 
Ακόμη, το ερωτηματολόγιο θέτει ακόμη επί τάπητος ζητήματα αναφορικά με τις σχέσεις κράτους-εκκλησίας, καθώς και συλλογικές ελευθερίες και κοινωνικά δικαιώματα.
 
Όπως υπογραμμίζεται από την Επιτροπή, το ερωτηματολόγιο της τελικής φάσης, όπως και εκείνο της προηγούμενης, δεν απηχεί τις απόψεις της, αλλά περιλαμβάνει ερωτήματα που προέκυψαν από ολοκληρωμένες ή επί μέρους προτάσεις που έχουν καταγραφεί μετά την ανάρτηση του ερωτηματολογίου της πρώτης φάσης καθώς και από τις παρεμβάσεις των πολιτών.
 
Η πλατφόρμα διαβούλευσης υλοποιήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) και φιλοξενείται στον ιστότοπο του κέντρου. Διαβάστε το πλήρες ερωτηματολόγιο: