Σύμφωνα με το dikaiologitika.gr, με απόφαση της υπουργού Εργασίας Ε. Αχτσιόγλου εγκρίθηκε η μεταφορά πίστωσης ύψους εξήντα εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτών (€ 60.479.676,89) προκειμένου να προχωρήσει στην καταβολή της πληρωμής μηνός Νοεμβρίου 2017 του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης στους δικαιούχους, το σύνολο των οποίων ανέρχεται στους 270.325.
 
Σύμφωνα με την απόφαση, η πίστωση θα ξεκινήσει σταδιακά από τις απογευματινές ώρες στις 27/11/2017 και θα έχει ολοκληρωθεί στους δικαιούχους: 28/11/2017.
 
Η προηγούμενη πληρωμή αφορούσε σε 282.901 και όπως αποκάλυψαν τα dikaiologitika news, στις 13.000 ανήλθαν οι εγκεκριμένες αιτήσεις για το πρόγραμμα του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) που τέθηκαν σε αναστολή την περασμένη Δευτέρα, από το υπουργείο Εργασίας.
 
Όπως αναφέρει το υπουργείο, οι πολίτες θα πρέπει να δηλώνουν όλες τις σοβαρές αλλαγές στο εισόδημά τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΚΕΑ, το αργότερο έως τον επόμενο μήνα από τη στιγμή που συμβαίνουν. Οι συγκεκριμένες αιτήσεις τέθηκαν σε αναστολή επειδή δεν είχαν τροποποιηθεί ακόμη, ώστε να αποτυπώνεται η τρέχουσα κατάσταση των νοικοκυριών.
 
Οι υπηρεσίες του Υπουργείου θα στείλουν εντός των προσεχών ημερών κατευθύνσεις στους Δήμους σχετικά με το χειρισμό όλων αυτών των υποθέσεων ώστε να διευθετηθούν ομαλά και οι δικαιούχοι που θα κριθούν ως έχοντες δικαίωμα συνέχισης στο πρόγραμμα, να πληρωθούν αναδρομικά τον επόμενο μήνα.