Οι υποψήφιοι των επαναληπτικών εξετάσεων δεν θα έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν μόνο στο μάθημα ή τα μαθήματα στα οποία απουσίασαν και θα πρέπει να εξεταστούν σε όλα, ακόμα και αν είχαν γράψει σε κάποια από αυτά τον Ιούνιο.

Οι υποψήφιοι θα εξετάζονται στις 4 το απόγευμα, ενώ οι εξετάσεις θα ολοκληρωθούν στις 9 Σεπτεμβρίου. Όπως τονίζει το υπουργείο, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους υποχρεωτικά το δελτίο εξεταζόμενου και κατά προτίμηση και την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο.

Το πρόγραμμα των επαναληπτικών εξετάσεων

Τις πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τα Εξεταστικά κέντρα των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας.
 
Υπενθυμίζεται ότι οι εξετάσεις αρχίζουν στις 4 Σεπτεμβρίου.