Οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αφρικής, καθώς και η διαχείριση των μικτών μεταναστευτικών ροών, με έμφαση στη συνεργασία της ΕΕ με τις χώρες προέλευσης μεταναστών θα είναι ένα από βασικά θέματα της ατζέντας στο ΣΕΥ, ενώ κατά τη διάρκεια του γεύματος εργασίας, οι υπουργοί Εξωτερικών θα συζητήσουν για την ανθρωπιστική κρίση στη Συρία, θέμα για το οποίο ο Κοτζιάς θα παρουσιάσει τις ελληνικές θέσεις για τη διαχείριση της συριακής κρίσης, πρωτίστως δε την ανάγκη τερματισμού των εχθροπραξιών.

Το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων αναμένεται να επικεντρωθεί σε ζητήματα που αφορούν τη διεύρυνση της ΕΕ και τις συμφωνίες σύνδεσης και σταθεροποίησης με τρίτα κράτη, ιδίως αναφορικά με την Αλβανία, την ΠΓΔΜ, τη Σερβία και την Τουρκία, ενώ συγχρόνως, θα συζητηθεί και η προετοιμασία του επικείμενου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στις 15-16 Δεκεμβρίου.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ