Το 30% αγγίζει η ανασφάλιστη εργασία στην χώρα μας, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης του ΙΚΑ. Στην ειδική έκθεση πεπραγμένων της ΕΥΠΕΑ, το 2011 ελέγχθηκαν περισσότερες…