Στο πλαίσιο της ετήσιας κατάθεσης των καταστάσεων προσωπικού του συνόλου των επιχειρήσεων που απασχολούν εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» αποκάλυψε στοιχεία που δείχνουν ότι υπήρξε αύξηση της απασχόλησης κατά 7,16% αλλά οι εργασιακές συνθήκες κάθε άλλο παρά αναπτυξιακές είναι.

Κατά το έτος 2017 οι εργαζόμενοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ανέρχονται σε 1.824.437, ενώ το 2016 ανέρχονταν σε 1.702.524. Από τις 121.913 νέες θέσεις εργασίας, το 70% (86.120) είναι πλήρους απασχόλησης και το 30% (35.793) μερικής απασχόλησης. Στο σύνολο των εργαζομένων, το ποσοστό της πλήρους απασχόλησης για το 2017 ανέρχεται σε 68,44% ενώ το 2016 ήταν 68,28%.

Με μισθούς έως 600 ευρώ μικτά ο ένας στους τρείς

Από τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η «ΕΡΓΑΝΗ» ξεχωρίζει το ύψος των μισθών στον ιδιωτικό τομέα. Ό ένας στους τρεις εργαζόμενους, (33,65%) δηλαδή 614.044 άτομα αμείβονται κάθε μήνα με μισθό έως 600 μικτά. Συνολικά το 64,27% των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα αμείβεται με μισθούς μέχρι 1.000 ευρώ το μήνα, ενώ μόνο ένα ποσοστό 15,82% αμείβεται με μισθούς που υπερβαίνουν τα 1.500 ευρώ μικτά το μήνα.