Να βγάλει τους χρόνιους και μεγάλους οφειλέτες του Δημοσίου από το κάδρο ετοιμάζεται η ΑΑΔΕ, καθώς στο πλαίσιο των μνημονιακών υποχρεώσεων, επιχειρεί την εκκαθάριση των «φακέλων» των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της Ναυτεμπορικής, παρά το γεγονός πως τα ληξιπρόθεσμα χρέη έχουν πλέον φτάσει τα 100 δισ. ευρώ, εξετάζονται τρόποι για την εκκαθάριση του αρχείου των ληξιπρόθεσμων, καθώς μόνον τα 17 με 20 δισ. ευρώ από αυτά θεωρούνται εισπράξιμα. Ωστόσο, όπως αναφέρεται, τα υπόλοιπα χρέη που αναμένεται να κριθούν ανεπίδεκτα εισπράξεων, θα τεθούν στο «αρχείο» ώστε να δοθεί προτεραιότητα στα ποσά που κρίνεται πως μπορούν να εισπραχθούν.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τα χρέη αυτά προέρχονται από οφειλές προβληματικών και πτωχευμένων επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων, από φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις, από χρέη ΔΕΚΟ που σήμερα δεν υπάρχουν, από οφειλές εταιρειών που είχαν ενταχθεί τη δεκαετία του 1980 στον Οργανισμό Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων, καθώς επίσης και από καταπτώσεις εγγυήσεων που χορήγησε στο παρελθόν το Δημόσιο προς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Συνολικά, από το σύνολο των 100 δισ. ευρώ, τα μισά σχεδόν (48%) προέρχονται από μη φορολογικά έσοδα, όπως πρόστιμα, δάνεια και άλλα. Από τα υπόλοιπα, το 27% αφορά έμμεσους φόρους, το 22% άμεσους φόρους και το 3% μη φορολογικά έσοδα.

Σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση της ΑΑΔΕ, η διαδικασία του χαρακτηρισμού των οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης στοχεύει στην επιτάχυνση της διαδικασίας εκκαθάρισης των επί σειρά ετών σωρευμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο, από τις οφειλές που «πραγματικά και εμπεριστατωμένα» θεωρούνται επισφαλής. Τελικός στόχος, να έχει το Δημόσιο καθαρή εικόνα για τις οφειλές αυτές, με σκοπό να επικεντρώσει τις προσπάθειες στις οφειλές που παρουσιάζουν αυξημένες πιθανότητες είσπραξης.

Όπως εξηγείται, ο χαρακτηρισμός των οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης γίνεται εφόσον πληρείται το σύνολο των αναφερόμενων στον νόμο προϋποθέσεων και τηρηθεί η ειδική διαδικασία, η οποία ορίζεται στο άρθρο 82 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), ενώ ειδικά για τις περιπτώσεις οφειλών μεγάλου ύψους που ξεπερνούν το 1,5 εκατ. ευρώ η απόφαση από την ΑΑΔΕ εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του προϊσταμένου της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης και μετά από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Συμπληρώνεται πως ο έλεγχος διενεργείται από ειδικά οριζόμενο για τον σκοπό αυτό ελεγκτή, ο οποίος πιστοποιεί με βάση τεκμηριωμένη έκθεση ελέγχου ότι αποδεδειγμένα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για τον εντοπισμό πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων κινητών, ακινήτων, απαιτήσεων στα χέρια τρίτων ή τυχόν άλλης πηγής εσόδων.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η ΑΑΔΕ έχει δώσει εντολή στον ελεγκτικό μηχανισμό να προχωρά άμεσα στη δέσμευση του συνόλου (100%) των καταθέσεων, λογαριασμών, παρακαταθηκών και θυρίδων στις τράπεζες.

Εξοπλίζεται για τους μικρούς η ΑΑΔΕ

Πρακτικά, η ένταση που αναμένεται να αυξήσει η ΑΑΔΕ το επόμενο διάστημα, συμπυκνώνεται στις εξής δράσεις, καθώς η Αρχή έχει δεσμευτεί στους δανειστές να κυνηγήσει κάθε χρέος, όσο μικρό και εάν είναι. Συγκεκριμένα, έχει συμφωνήσει με τους δανειστές:

  • Έως το τέλος του Φεβρουαρίου του 2018 αναμένεται να έχει εγκατασταθεί ειδικό λογισμικό, το οποίο θα εξασφαλίζει την κατάσχεση τραπεζικού λογαριασμού με μια κίνηση στην περίπτωση ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών, αρχής γενομένης από τα 500 ευρώ.
  • Να μην προχωρήσει σε καμία νέα ρύθμιση ή αμνήστευση χρεών προς την εφορία και να μη δώσει παράταση των ήδη υφιστάμενων μακροπρόθεσμων ρυθμίσεων, όπως οι 100 δόσεις του 2015, δίνοντας μόνο τη δυνατότητα της ένταξης στην «πάγια» ρύθμιση των 12 ή 24 μηνών.
  • Από τον Μάρτιο του 2018 να περνούν από «ακτινογραφία» σε τακτά χρονικά διαστήματα φυσικά πρόσωπα, τα οποία εμφανίζονται ως κατά τον νόμο υπεύθυνα για επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν οφειλές στις εφορίες.

Μάλιστα, εντός του επόμενου έτους, η ΑΑΔΕ ετοιμάζει πλατφόρμα ηλεκτρονικών πλειστηριασμών αντίστοιχης εκείνης που έχει συσταθεί και λειτουργεί για της ληξιπρόθεσμες οφειλές σε τράπεζες και άλλους ιδιώτες. Ακόμη, σύντομα έρχεται και η αλλαγή του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), η οποία σημειώνεται πως είναι μνημονιακή δέσμευση που περιλαμβάνεται στην επόμενη αξιολόγηση.

Στο στόχαστρο κατασχέσεων πλέον των μισών οφειλετών

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της οικονομικής εφημερίδας, από τις αρχές του 2017 η ΑΑΔΕ έχει θέσει υπό το καθεστώς αναγκαστικών μέτρων 1.014.295 οφειλέτες, με το σχετικό ποσοστό να φτάνει στο 59,03% όσων χρωστούν στην εφορία.

Κατά τα ίδια στοιχεία, μόνο τον Οκτώβριο έγιναν 22.903 καταθέσεις σε μισθούς, συντάξεις και λοιπά εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία οφειλετών του Δημοσίου, φυσικών και νομικών προσώπων. Ακόμη, στο δεκάμηνο τα Ελεγκτικά Κέντρα και η Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης επέβαλαν αναγκαστικά μέτρα σε 175.239 φορολογούμενους.

Αναλυτικά, από τους 4.170.793 φορολογούμενους που χρωστούν στο Δημόσιο, εκτός των 1.014.295 οφειλετών που αντιμετωπίζουν ήδη αναγκαστικά μέτρα, άλλοι 1.718.371 οφειλέτες βρίσκονται ένα βήμα από την επιβολή αντίστοιχων αναγκαστικών μέτρων.