Το δημοσιονομικό σύμφωνο στο οποίο κατέληξε η Ευρωπαϊκή Ένωση στη σύνοδο κορυφής της περασμένης εβδομάδας θα προβλέπει ότι το διαρθρωτικό έλλειμμα των χωρών δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το 0,5% του ΑΕΠ, ενώ οι παραβάτες θα παραπέμπονται στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ).

Αυτό αναφέρεται σε προσχέδιο του συμφώνου, που περιήλθε στην κατοχή του Reuters. Σύμφωνα με αυτό, για την εφαρμογή σημαντικών οικονομικών μεταρρυθμίσεων θα απαιτείται η συνεργασία και των 27 χωρών της ευρωζώνης, ενώ προβλέπει και η διεξαγωγή συνόδων κορυφής της ευρωζώνης δύο φορές το χρόνο τουλάχιστον.

Το νέο δημοσιονομικό σύμφωνο θα μπορεί να τεθεί σε ισχύ αφού έχει λάβει την έγκριση από τα κοινοβούλια εννέα χωρών και θα εφαρμόζεται στην κάθε χώρα ξεχωριστά μόνο εφόσον αυτή το έχει επικυρώσει.