Μεταξύ των κατηγορουμένων περιλαμβάνονται επιχειρηματίες, στελέχη τραπεζών , χρηματιστές οι οποίοι φέρονται ώς πρωταγωνιστές σε κερδοσκοπικά παιχνίδια.

Αναλυτικά στο άρθρο του Π. Στάθη εδώ