Το προσφυγικό-μεταναστευτικό ζήτημα, όπως έχει διαμορφωθεί στα νησιά του Αιγαίου, μετά και την αύξηση των αφίξεων το τελευταίο χρονικό διάστημα, είναι το κύριο θέμα της αυριανής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ.
 
Άλλα σημαντικά θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης είναι η ανάθεση υπηρεσιών σε χωριστές Δημοτικές Ενότητες Καλλικρατικών Δήμων, το σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης αναφορικά με την έκδοση του νέου πρότυπου κανονισμού λειτουργίας δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών και η ένταξη των δημοτικών εκτάσεων στα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης που θα εκπονηθούν από τις Περιφέρειες.
 
Επίσης, η ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης για την επίλυση ζητημάτων, όπως η παράταση προθεσμίας ρύθμισης οφειλών προς ΟΤΑ και η απαλλαγή των κενών ακινήτων που δεν χρησιμοποιούνται, καθώς και αυτών που δεν έχουν λάβει καθόλου ρεύμα από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού.