Το υπουργείο Εργασίας εξέδωσε χθες, δύο εγκυκλίους για τις αλλαγές που προβλέπονται στον πρόσφατο μνημονιακό νόμο.
 
Στην πρώτη, που αφορά στη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών προβλέπονται τα εξής:
 
Από 1η Ιουλίου:
 
1. Καταργείται η εργοδοτική εισφορά 1% υπέρ του Διανεμητικού Λογαριασμού Οικογενειακών Επιδομάτων Μισθωτών (ΔΛΟΕΜ)
 
2. Καταργείται η εργατική εισφορά 1% επίσης υπέρ του ΔΛΟΕΜ
 
3. Καταργείται η ειδική εισφορά 1% για την επιδότηση των στρατευμένων μισθωτών (την πληρώνει ο εργοδότης)
 
4. Μειώνεται η ασφαλιστική εισφορά υπέρ του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ). Ο συντελεστής μειώνεται από 0,81% σε 0,46%, ως εξής:
 
• Η εργοδοτική εισφορά υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (ΕΛΠΕΚΕ) διαμορφώνεται σε 0,24%
 
• Η εργοδοτική εισφορά υπέρ του ειδικού κοινού λογαριασμού ανεργίας (ΕΚΛΑ) διαμορφώνεται σε ποσοστό 0,12% και
 
• Η εργατική εισφορά υπέρ του ΕΚΛΑ διαμορφώνεται στο 0,1%
 
5. Η ασφαλιστική εισφορά εργοδότη υπέρ του κλάδου παροχών ασθενείας και μητρότητας σε χρήμα από 0,8% διαμορφώνεται στο 0,25%.
 
Η κατάργηση ή η μείωση των παραπάνω εισφορών, οδηγεί στην κατάργηση των οικογενειακών επιδομάτων. Για το 2014, θα καταβληθούν το 50% των επιδομάτων, αφού για το πρώτο εξάμηνο έχουν καταβληθεί εισφορές.
 
Από τη μείωση των εργοδοτικών εισφορών, η «τρύπα» στα ασφαλιστικά ταμεία θα αγγίξει το 1 δισ. ευρώ. Κάτι που αναγράφεται και στο μεσοπρόθεσμο, με τις απώλειες για τα Ταμεία να καθορίζονται στα  974,17 εκατ. ευρώ.
 
Στην εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας δεν προβλέπεται ο τρόπος κάλυψης των ελλειμμάτων στο ΙΚΑ. Οι ειδικοί της κοινωνικής ασφάλισης πάντως, εκτιμούν ότι η μείωση των εισφορών θα είναι ίσως, το κερασάκι στην τούρτα, για μια νέα μεγάλη ασφαλιστική μεταρρύθμιση.
 
Για τους εργαζόμενους, η αύξηση στους μισθούς θα είναι κοντά στα 100 – 200 ευρώ το χρόνο, τα οποία όμως θα φορολογηθούν.
 
Στη δεύτερη εγκύκλιο, που αναφέρεται στους λεγόμενους «έμμεσους εργοδότες» ήτοι στην ενοικίαση εργαζομένων μέσω εταιρειών, ορίζεται ότι «η απασχόληση μισθωτού σε έμμεσο εργοδότη με σύμβαση προσωρινής απασχόλησης δεν επιτρέπεται όταν ο απασχολούμενος υπάγεται στις ειδικές διατάξεις περί ασφαλίσεων εργατοτεχνιτών οικοδόμων, με εξαίρεση τους εργατοτεχνίτες οικοδόμους που απασχολούνται σε έργα αρχικού προϋπολογισμού 10.000.000,00 ευρώ και άνω, τα οποία χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους και διεξάγονται μετά από παραχώρηση ή εργολαβία για λογαριασμό του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, δημόσιων, δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων, δημόσιας ή κοινής ωφέλειας και γενικά οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίζεται από την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία».

Στην πράξη, επιτρέπεται η ενοικίαση τεχνιτών – οικοδόμων στα μεγάλα έργα, προϋπολογισμού άνω των 10 εκατ. ευρώ.

(με πληροφορίες από matrix24.gr)