Το ΕΣΡ αποφάσισε την Τρίτη να τερματιστεί η λειτουργία του MEGA, με το σκεπτικό πως δεν μπορεί να θεωρηθεί θεματικός σταθμός. Στην απόφαση αναφέρεται ότι ο σταθμός «λειτούργησε επί πολλά έτη, με βάση διοικητικές πράξεις ως ενημερωτικός εθνικής εμβέλειας, δεν έλαβε μέρος δε μέρος στη διαδικασία αδειοδότησης τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού χαρακτήρα, που άρχισε με την προκήρυξη 1/2017 του ΕΣΡ (δημοσιευθείσα την 27.11.2017)». Ο σταθμός συνεχίζει η απόφαση του ΕΣΡ “δεν είχε υποβάλει δήλωση αλλαγής φυσιογνωμίας του προγράμματος του, είναι δεν κοινώς γνωστό (πανελλήνια πασίδηλο)  ότι από τον μήνα Σεπτέμβριο του 2016 διέκοψε την μετάδοση ειδήσεων και ενημερωτικών προγραμμάτων”. Με βάση αυτά τα στοιχεία, το ΕΣΡ με ψήφους 6-3 κρίνει πως «εμπίπτει στην ρύθμιση του  άρθρου 28 παρ 10 του Ν.4496/2017 και πρέπει να αναγνωρισθεί τούτο και να αποφασισθεί ο τερματισμός της λειτουργίας του».

Μετά την απόφαση του ΕΣΡ, οι εργαζόμενοι στον σταθμό δείχνουν αποφασισμένοι να προσφύγουν στο ΣτΕ και να ζητήσουν με ασφαλιστικά μέτρα προσωρινή διαταγή αναστολής της απόφασης του ΕΣΡ. 

Παράλληλα, ξεκαθάρισαν ότι θα πιέσουν το διοικητικό συμβούλιο του καναλιού να καταθέσει με τη σειρά του προσφυγή στο ΣτΕ εναντίον της απόφαση του ΕΣΡ. Ο αντιπρόεδρος του ΕΣΡ, Ροδόλφος Μορώνης, δήλωσε πως «αν πράγματι οι μέτοχοι του καναλιού εννοούν όσα υποστηρίζουν έχουν περιθώριο να προσφύγουν στο ΣτΕ και να ζητήσουν αναστολή της απόφασής μας».