Από τους 701.148 ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ, οι 538.087 είναι είτε οφειλέτες (296.720 άτομα), είτε έχουν κάνει διακοπή και οφείλουν εισφορές στο Ταμείο (241.367 άτομα), με τα ληξιπρόθεσμα χρέη να αγγίζουν πλέον τα 12 δισ. ευρώ.

Η πρόταση προβλέπει το πάγωμα των οφειλών προς τον ΟΑΕΕ και την κεφαλαιοποίησή τους με συνυπολογισμό όλων των χρεών, καθώς και τις κάθε είδους προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις σε ενιαίο κεφάλαιο.

Από την κεφαλαιοποίηση και εφεξής, το ενιαίο κεφάλαιο θα επιβαρύνεται με ένα τυπικό επιτόκιο ύψους 1% με 1,5%, ενώ ο ασφαλισμένος θα πρέπει να καταβάλει εμπρόθεσμα τις τρέχουσες εισφορές του.

Ο χρόνος ασφάλισης που αντιστοιχεί στην κεφαλαιοποιημένη οφειλή θα μπορεί, εφόσον το επιθυμεί ο ασφαλισμένος, να διαγράφεται από τον ασφαλιστικό χρόνο βάσει του οποίου θα υπολογιστεί τελικά η σύνταξη. Στην πράξη, ο οφειλέτης ως συνταξιούχος θα εισπράξει τελικά την αναλογία αυτών που έχει καταβάλει στον ΟΑΕΕ, καθώς τα οφειλόμενα ποσά θα μειώσουν κατά αναλογία τη σύνταξή του.

Μόλις 163.061 ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ πληρώνουν εισφορές της τάξης των 231,5 εκατ. ευρώ το δίμηνο, αντί ποσού 454,8 εκατ. ευρώ που αντιστοιχούν στις τρέχουσες υποχρεώσεις.

Το υπουργείο Εργασίας ήδη επεξεργάζεται σενάριο με κεφαλαιοποίηση της οφειλής για μερικά χρόνια, καθώς έχει θέσει ως νούμερο ένα στόχο, την αύξηση της εισπραξιμότητας του ΟΑΕΕ, κυρίως κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του νέου συστήματος υπολογισμού των εισφορών, βάσει των πραγματικών εισοδημάτων των ελεύθερων επαγγελματιών.

Το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού μάλιστα έχει καταθέσει πρόταση στο υπουργείο Εργασίας για μια άλλη παραλλαγή του παγώματος – κεφαλαιοποίησης των οφειλών. Αφορά αυτούς που βρίσκονται κοντά στην ηλικία θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος και προβλέπει την αποπληρωμή του συσσωρευμένου χρέους, ακόμη κι αν είναι άνω των 20.000 ευρώ, είτε μέσω της εφάπαξ καταβολής του απαιτούμενου ποσού, είτε μέσω αναλογικής παρακράτησης της χορηγούμενης σύνταξης για χρονικό διάστημα μέχρι και την πλήρη αποπληρωμή του χρέους. Τότε θα προσαρμόζεται η σύνταξη στα προβλεπόμενα επίπεδα.