Αναλυτικά, το μεσοπρόθεσμο προβλέπει στην περιστολή των δαπανών στο Δημόσιο, εισάγοντας ανώτατα όρια εξόδων σε Γενική και Κεντρική Κυβέρνηση, καθώς και νέες παρεμβάσεις στον χώρο της υγείας και κυρίως στο ασφαλιστικό σύστημα.
 
Το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 προβλέπει πως τα δεσμευτικά ανώτατα όρια των δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού θα μειωθούν κατά 320 εκατ. ευρώ και θα κλειδώσουν για την τετραετία 2015- 2018 στα επίπεδα του 2013. Με αυτό τον τρόπο τόσο η σημερινή κυβέρνηση, όσο και η επόμενη, δεσμεύονται να υλοποιήσουν «κλειστό» προϋπολογισμό.
 
 

Κίνδυνος για συντάξεις
 

Το μεσοπρόθεσμο 2015-2018 πιέζει τις συνταξιοδοτικές δαπάνες και καθορίζει αλλαγές για την εξασφάλιση της βραχυπρόθεσμης – μεσοπρόθεσμης βιωσιμότητας του συνταξιοδοτικού συστήματος.

Αυτές οι αλλαγές θα προσδιοριστούν έως τον Ιούνιο του 2014, προκειμένου να ακολουθήσει αναλογιστική μελέτη ολόκληρου του συνταξιοδοτικού συστήματος, η οποία θα λειτουργήσει ως ο «πιλότος» των παρεμβάσεων που θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2015.

Ενδεικτικά το Μεσοπρόθεσμο θα προβλέπει την μείωση του προϋπολογισμού του υπουργείου Εργασίας κάτω από τα 12 δισ. ευρώ το 2018 από 12,7 δισ. ευρώ φέτος.
 

 

Τσεκούρι σε Υγεία και ΟΤΑ
 

Ακόμη, το νέο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής θα προβλέπει μείωση των δαπανών υγείας επικεντρώνοντας στο λειτουργικό κόστος των νοσοκομείων και στην περαιτέρω αναδιοργάνωση του νοσοκομειακού δικτύου της χώρας.

Το μεσοπρόθεσμο θα τοποθετεί την μείωση του προϋπολογισμού του υπουργείου Υγείας από τα 4,483 ευρώ φέτος στα 4,3 δισ. ευρώ το 2018.

 
Επιπλέον, το νέο μεσοπρόθεσμο θα εισαγάγει πολυετή δεσμευτικά ανώτατα όρια δαπανών για τις κρατικές επιχειρήσεις και τους ΟΤΑ. Συγκεκριμένα, τα έσοδα των ΟΤΑ από τα 6,7  δισ. ευρώ φέτος θα αυξηθούν στα 7 δισ. ευρώ το 2018, ενώ τα έξοδα των ΟΤΑ σε βάθος τετραετίας θα παραμείνουν κοντά στα 6 δισ. ευρώ.

Περιστολή δαπανών και ειδικά μείωση του μισθολογικού κόστους κατά περίπου 100 εκατ. ευρώ προβλέπεται και για τα Νομικά Πρόσωπα της Γενικής Κυβέρνησης.

 
Το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2015 -2018 θα πρέπει να ψηφιστεί πριν το Eurogroup της 5ης Μαΐου.