Τον ενδοτισμό πολλοί αγάπησαν τους ενδοτικούς… Δεν μας χρειάζονται ούτε οι προστάτες μας, υποστηρίζει το Stratfor (http://bit.ly/ax0MVf )