Μετά την πολιτική επιστράτευση θα κατεβάσουν και το στρατό εναντίoν διαδηλωτών; (Ριζοσπάστης: http://bit.ly/dwFm7G)