Τα πάντα μπορεί να πάνε στραβά σε μια Ολυμπιάδα. Cartoon (σχεδόν εκτός θέματος) του Bruno Bozzetto (YouTube)