Όπως αναφέρουν οι Λογοθεραπευτές, «Εμείς, οι σύλλογοι και τα σωματεία επαγγελματιών ¬ επιστημόνων και νομικών προσώπων που παρέχουμε τις υπηρεσίες «Ειδικής Αγωγής» σε παιδιά, εφήβους και οικογένειες, καταγγέλλουμε την μεθόδευση του ΕΟΠΥΥ και του υπουργείου Υγείας.

Με τις νέες συμβάσεις που σχεδιάζει η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με τους εκπροσώπους του κλάδου, απειλείται η βιωσιμότητα των 2.000 με 2.500 επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον χώρο της Ειδικής Αγωγής.

Οι επιστήμονες Ειδικής Αγωγής θεωρούν πως οι αλλαγές που φέρνει ο ΕΟΠΥΥ στην παροχή υπηρεσιών ειδικής αγωγής, υποβαθμίζουν τις θεραπευτικές παρεμβάσεις και μειώνουν την ποιότητα των υπηρεσιών, αφήνοντας απροστάτευτα τα παιδιά που παρουσιάζουν δυσκολίες (αναπτυξιακές, νοητικές, γλωσσικές) και χρήζουν ειδικής αγωγής.