Το υπουργείο Παιδείας, οι πρυτάνεις και η Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (ΑΔΙΠ) θα καθορίσουν τον αριθμό εισακτέων σε ΑΕΙ και ΤΕΙ για το 2015. Πρώτα όμως τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ πρέπει να λάβουν όλα τα οικονομικά στοιχεία που χρειάζονται και τους αριθμούς του προσωπικού τους.
 
Όπως είναι γνωστό, οι διοικήσεις των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ανέφεραν ότι θα αναλάβουν την ευθύνη ορισμού των εισακτέων τους, αλλά μόνο στο πλαίσιο των τετραετών προγραμματικών συμβάσεών τους με την πολιτεία.
Στο ψήφισμα, μετά τη συζήτηση στο ΕΣΥΠ, οι πρυτάνεις και οι πρόεδροι των ΤΕΙ κατέληξαν σε τρία σημεία:

– Θεωρούν σημαντική την πρωτοβουλία του υπουργού Παιδείας Ανδρέα Λοβέρδου να τους προτείνει να αναλάβουν τον καθορισμό του αριθμού των εισακτέων τους και σύμφωνη με σχετικές αποφάσεις των Συνόδων τους.,

– Διαπιστώνουν ωστόσο ότι αυτό πρέπει να γίνει στο πλαίσιο των τετραετών προγραμματισμών τους (κάτι που άλλωστε ποτέ δεν εφαρμόστηκε, παρ' ότι ήταν βασικό σημείο του τελευταίου νόμου-πλαισίου για τα ανώτατα ιδρύματα).

– Επειδή οι διαδικασίες για τον καθορισμό των εισακτέων του επόμενου ακαδημαϊκού έτους θα πρέπει σύντομα να ολοκληρωθούν, θα συγκροτηθεί μια ομάδα εργασίας μεταξύ όλων των μερών, η οποία εντός διμήνου θα πρέπει να καταθέσει τις προτάσεις της και να λάβει υπόψη της κριτήρια, όπως τα οικονομικά των ΑΕΙ και οι ανθρώπινοι πόροι τους.

«Πρέπει να αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας, στο μέτρο που μας ανήκει, στο θέμα των εισακτέων» δήλωσε σχετικά ο πρόεδρος της Συνόδου Πρυτάνεων Κωνσταντίνος Γάτσιος