Συνάντηση με τους προϊσταμένους των 10 μεγαλύτερων Δ.Ο.Υ. και των πέντε μεγαλύτερων Τελωνείων του Νομού Αττικής θα έχει σήμερα ο υπηρεσιακός υπουργός οικονομικών Γιώργος Ζανιάς, με στόχο την κινητοποίηση του…