Την Τετάρτη στις 18:00, συναυλία συμπαράστασης στον αγώνα των χαλυβουργών, που απεργούν για περισσότερες από 50 ημέρες. Συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, Β. Παπακωνσταντίνου, Δ. Τσακνής, Μ. Πασχαλίδης, Κίτρινα Ποδήλατα