Η συνεργασία θα εστιάσει στον εκσυγχρονισμό των υποδομών. Θα υλοποιηθεί από τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας, ενώ το κόστος ύψους 18,6 εκατ. ευρώ θα καλυφθεί μέσω του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» (ΕΠΑΝΕΚ).

Ο εκσυγχρονισμός των δικτύων επικοινωνιών των ΑΕΙ και ΤΕΙ εντάσσεται στις στρατηγικές παρεμβάσεις της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων για την ανάπτυξη δικτύων ευρυζωνικής πρόσβασης νέας γενιάς, και αναμένεται να αναβαθμίσει την έρευνα και την καινοτομία.

Δήλωση για το θέμα έκανε ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκος Παππάς, ο οποίος συγκεκριμένα ανέφερε: «Ο εκσυγχρονισμός των δικτυακών υποδομών πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων θα προσφέρει σημαντικές δυνατότητες σε φοιτητές και ερευνητές, δίνοντας παράλληλα ώθηση στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου παραγωγικού μοντέλου της οικονομίας. Στόχος μας η αναβάθμιση της διεθνούς θέσης της χώρας στους τομείς υποδομών τηλεπικοινωνιών και συνδεσιμότητας και η μετάβαση της Ελλάδας στην ψηφιακή οικονομία και κοινωνία».

Τέλος, ο γενικός γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Βασίλης Μαγκλάρας, σημείωσε: «Το -υπό υλοποίηση- έργο εντάσσεται σε μια ευρύτερη κυβερνητική προσπάθεια για την ανάπτυξη σύγχρονης τεχνολογικά υποδομής δικτύων επικοινωνιών. Τόσο ο σχεδιασμός όσο και η τελική επιτυχία του απαιτεί τη συνεργασία των αρμόδιων Υπουργείων, ώστε οι παρεμβάσεις για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας να εστιάζουν στις ειδικότερες ανάγκες κάθε τομέα και στην επίτευξη της ευρύτερης αξιοποίησης των ωφελειών των νέων τεχνολογιών ευρυζωνικής πρόσβασης».