Αναλυτικά η απόφαση των Πρυτάνεων:
 
«Το Διευρυμένο Συντονιστικό της Συνόδου Πρυτάνεων συνεδρίασε σήμερα 18-3-2014 στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και συζήτησε τα  μείζονα ζητήματα που απασχολούν τα Ελληνικά Πανεπιστήμια, διαπιστώνοντας σημαντική καθυστέρηση στην επίλυση τους από την Πολιτεία.
 
Για το ζήτημα της διαθεσιμότητας του προσωπικού των Πανεπιστημίων, διαπιστώνει ότι οι διαβεβαιώσεις του Υπουργείου περί ταχείας ρύθμισης δεν έχουν έως σήμερα υλοποιηθεί, με αποτέλεσμα τη συσσώρευση πλείστων όσων προβλημάτων στην καθημερινή λειτουργία των Ιδρυμάτων, τα οποία έχουν μείνει χωρίς το απαραίτητο προσωπικό. 
 
Το ίδιο διαπιστώνεται για την δυνατότητα αξιοποίησης των ταμειακών αποθεμάτων του προηγούμενου έτους, που είναι αναγκαία λόγω της δραστικής περικοπής της χρηματοδότησης των Ιδρυμάτων, καθώς και για την τελική έκδοση των αποφάσεων που απαιτούνται για την πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού για τη κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών. Οι αποφάσεις αυτές εκκρεμούν από τον Οκτώβριο του 2013 και ενώ διανύεται ήδη το εαρινό εξάμηνο, με αποτέλεσμα να διακυβεύεται η άρτια διεξαγωγή των προγραμμάτων σπουδών σε πολλά Πανεπιστημιακά Τμήματα. 
 
Για το ζήτημα των λιμναζόντων φοιτητών, το Διευρυμένο Συντονιστικό της Συνόδου συμφωνεί με την αναγκαιότητα διευθέτησης του για τους φοιτητές που επί πολλά έτη έχουν αποδεδειγμένα εγκαταλείψει τις σπουδές τους.
 
 Επισημαίνει όμως ότι απαιτείται να υπάρξει ειδική μέριμνα και ιδιαίτερη αντιμετώπιση για όσους φοιτητές προσπαθούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, ιδιαίτερα δε στις σημερινές συνθήκες παρατεταμένης οικονομικής κρίσης. Σε κάθε περίπτωση, τα Πανεπιστήμια προτίθενται να προβούν στις σχετικές προβλέψεις στους υπό κατάρτιση οργανισμούς τους, οι οποίοι βαίνουν προς ολοκλήρωση.
 
 Ιδιαιτέρως για το ζήτημα των γνωμοδοτήσεων επί θεμάτων λειτουργίας των Πανεπιστημίων από το ΝΣΚ, διαπιστώνεται ότι επιβεβαιώνονται οι θέσεις της Συνόδου σε ό,τι αφορά στην αναγκαιότητα άρσης εγγενών ατελειών που χαρακτηρίζουν τις διατάξεις του υφιστάμενου νομικού πλαισίου “ως μη σταθερό, συστηματικοποιημένο και ασφαλές ρυθμιστικό πεδίο μείζονος και ζωτικής σημασίας ζητημάτων” για την εύρυθμη λειτουργία των ΑΕΙ.  
 
Ειδικότερα, το Διευρυμένο Συντονιστικό  εκφράζει την άποψη ότι είναι μείζον ζήτημα, σε ό,τι αφορά στην ακαδημαϊκή δεοντολογία αλλά και στην πολιτική βούληση, όπως τα όργανα διοίκησης των Πανεπιστημίων εκλέγονται από τους καθηγητές του Ιδρύματος. Ως εκ τούτου, εάν κατά τη σχετική γνωμοδότηση, τα Συμβούλια Ιδρύματος έχουν τη διακριτική ευχέρεια επιλογής έως και μόνο ενός υποψηφίου για τις θέσεις διοίκησης των Ιδρυμάτων, παρά την πρόβλεψη για προεπιλογή 3 υποψηφίων, καταστρατηγείται το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής.
 
Λόγω της μείζονος σημασίας των ζητημάτων τα οποία  πρόκειται να καθορίσουν τον τρόπο λειτουργίας και διοίκησης των Ιδρυμάτων κατά την προσεχή χρονική περίοδο, το Διευρυμένο Συντονιστικό της Συνόδου ζητά την παραπομπή της γνωμοδότησης στην ολομέλεια του ΝΣΚ καθώς και άμεση συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου».  

(Πηγή: Το Ποντίκι)