Με 28 ψήφους υπέρ και μόλις 1 κατά, το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε συνταγματικό το νομοσχέδιο με το οποίο μειώνονται κύριες και επικουρικές συντάξεις. Ωστόσο οι δικαστές εκφράζουν επιφυλάξεις για την…