Σύμφωνα με την έκθεση του ΕΣΙ, οι μισθοί στην Ελλάδα συρρικνώθηκαν κατά 19,1% την περίοδο 2010 – 2017. Τα στοιχεία έχουν υπολογιστεί από το ΕΣΙ, από ανεξάρτητα δεδομένα που δημοσιεύτηκαν τον Φεβρουάριο του 2018 και αφορούν τους «πραγματικούς μισθούς» – την αξία των μισθών όταν λαμβάνεται υπόψη το κόστος ζωής.

Πέρα από την Ελλάδα οι μισθοί συρρικνώθηκαν (σε μικρότερο πάντως βαθμό) σε  Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Βέλγιο, Πορτογαλία, Φινλανδία, Κροατία και Κύπρο. Παράλληλα, οι εργαζόμενοι σε 6 από τις παραπάνω χώρες – Ελλάδα, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Βέλγιο και Φινλανδία – κέρδισαν λιγότερα το 2017 από το 2016.