Επειδή για μια ακόμη φορά το νομοσχέδιο κατατέθηκε σε μορφή fax το περάσαμε από OCR προκειμένου να μπορείτε να κάνετε αναζητήσεις. Κάτω από το έγγραφο θα βρείτε τα άρθρα σχολιασμένα.