Απραξία της ελληνικής κυβέρνησης, καμία βοήθεια και επικοινωνία τις κρίσιμες ώρες, εξαφανισμένη την ελληνική πρεσβεία