Απαιτεί: Άμεση απελευθέρωση και επιστροφή των κρατουμένων, επιστροφή των ελληνικών πλοίων, να επιστραφεί ώστε να αποδοθεί η ανθρωπιστική βοήθεια