Συνέντευξη Λαπαβίτσα (2/6) Ερ: Θα αποδώσουν τα κυβερνητικά μέτρα λιτότητας;