Συνέντευξη Λαπαβίτσα (3/6) Ερ: Αν αποτύχουν τι θα ακολουθήσει;