Συνέντευξη Λαπαβίτσα (4/6) Ερ: Με την έξοδο από το ευρώ δεν θα καταρρεύσει το τραπεζικό σύστημα;