Συνέντευξη Λαπαβίτσα (5/6) Ερ: Η έξοδος (και συνεπώς υποτίμηση) δεν θα βλάψει και πάλι τα χαμηλότερα στρώματα;