Ακόμη ανασύρουν «θύματα» από τα ερείπια της Lehman Brothers. (Economist: http://bit.ly/bWasDb)