Πώς πάει ο διεθνής συντονισμός κομμουνιστικών κομμάτων; Μάλλον αργά. (http://bit.ly/98Cb7d)