Άλλος πουλά (αθλητικά προϊόντα) και άλλος πληρώνει. Τώρα και σε γράφημα. (monthlyreview.gr via FGaitanis http://bit.ly/aNPaLF)