«Τα παιδιά της Νοταρά 26 σας εύχονται χρόνια ελεύθερα, πολύχρωμα, και αγωνιστικά.. Μας μαθαίνουν ότι η ευκαιρία για γιορτή δεν γνωρίζει σύνορα, εθνικότητες και θρησκείες»