Η τροπολογία για τις οφειλές που δημιουργήθηκαν την περίοδο της καραντίνας προς την εφορία φαίνεται ότι ενέχει ορισμένους κινδύνους «στα ψιλά γράμματα». Παρά τις εξαγγελίες σχετικά με τη δυνατότητα να καταβάλουν οι οφειλέτες σε δόσεις τις οφειλές τους, θα συνεχίζονται οι κατασχέσεις εάν η καταβολή της δόσης δεν θεωρείται διασφαλισμένη.

Τα «ψιλά γράμματα» αφορούν τους οφειλέτες του Δημοσίου που θα ζητήσουν να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση περι ληξιπρόθεσμων χρεών προς την Εφορία, η οποία προβλέπει τμηματική αποπληρωμή οφειλών σε έως και 12 άτοκες ή 24 έντοκες μηνιαίες δόσεις. Οι οφειλέτες του Δημοσίου θα εξακολουθούν, και μετά την υπαγωγή τους στη ρύθμιση αυτή, να είναι εκτεθειμένοι σε κατασχέσεις καταθέσεων, εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων, ακόμη δε και σε δεσμεύσεις χρηματικών ποσών που προέρχονται από πωλήσεις ακινήτων τους ή αφορούν απαιτήσεις τους από το Δημόσιο.

Επιπλέον, η ρύθμιση προβλέπει 12 άτοκες δόσεις ή 24 έντοκες δόσεις με επιτόκιο 2,5% και ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης την 31η Μαίου του 2021. Προβλέπει επίσης ελάχιστο ποσό δόσης τα 30 ευρώ αλλά και πρόστιμο 5% αν δεν πληρωθεί εμπρόθεσμα η κάθε δόση.

Τέλος, η ρύθμιση οφειλών θα ακυρώνεται αν ο οφειλέτης δεν μπορέσει να καταβάλει 2 συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή των 2 τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών.

Οι δικαιούχοι: