Τα κακά νέα: στην ΕΕ δεν γίνονται πολλά δημοψηφίσματα. Τα καλά νέα: αν πεις ΟΧΙ ξαναψηφίζεις πολλές φορές μέχρι να πεις ΝΑΙ (Κ: http://bit.ly/bhkhos)