Τρία αστέρια για τη Γαλλία, δύο για την Ελλάδα. Ο Ταρίκ Αλί βαθμολογεί τις ευρωπαϊκές κινητοποιήσεις. (Counter Punch: http://bit.ly/cvMtvv)