Σύμφωνα με την Volkswagen AG, δεν επηρεάζονται τα καινούργια οχήματα EU6, ταυτοποιήθηκαν τα οχήματα που επηρεάζονται, τα οχήματα παραμένουν τεχνικά ασφαλή και κατάλληλα για χρήση, τεχνικές λύσεις βρίσκονται υπό επεξεργασία και θα παρουσιαστούν εντός Οκτωβρίου. 
 
Όπως προκύπτει, από τα ήδη κυκλοφορούντα οχήματα στην Ελλάδα επηρεάζονται 6.362 Επιβατικά οχήματα Volkswagen, 1.875 οχήματα Audi και 882 Επαγγελματικά οχήματα Volkswagen. Αυτά τα οχήματα, συγκεκριμένων μοντέλων και ετών κατασκευής, είναι εξοπλισμένα αποκλειστικά με πετρελαιοκινητήρες του τύπου EA 189. Τα αυτοκίνητα παραμένουν τεχνικά ασφαλή και κατάλληλα για χρήση.
 
Η Volkswagen και οι άλλες μάρκες του Ομίλου των οποίων τα αυτοκίνητα επηρεάζονται, αναμένεται να επιδείξουν εντός Οκτωβρίου στις αρμόδιες υπηρεσίες, τις τεχνικές λύσεις και την εφαρμογή τους, ύστερα από την ενημέρωση των κατόχων στους οποίους αφορά το θέμα. 
 
Στη συνέχεια, θα ενημερωθούν οι κάτοχοι των οχημάτων προκειμένου να κλείσουν ραντεβού στο Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Συνεργατών Service της Kosmocar ΑΕ για την εφαρμογή των απαραίτητων τεχνικών μέτρων.