Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, «στο πλαίσιο της υποχρέωσής του να ενημερώνει το κοινό για τεχνικά θέματα μείζονος ενδιαφέροντος, κατόπιν της δημόσιας συζήτησης που έχει ξεκινήσει για την αυθαίρετη δόμηση στην πυρόπληκτη Ανατολική Αττική και ειδικά στον τόπο της πρωτοφανούς τραγωδίας στο Μάτι Αττικής, ανακοινώνει, ως διαχειριστής του πληροφοριακού συστήματος δηλώσεων αυθαιρέτων των νόμων 4178/2013 και 4495/2017, στατιστικά στοιχεία αυθαίρετης δόμησης για την εν λόγω περιοχή».
 
Κατά την ίδια ανακοίνωση, το ΤΕΕ αναλαμβάνει τη σχετική πρωτοβουλία ώστε να προσφέρει στο δημόσιο διάλογο σαφή και τεκμηριωμένη εικόνα των πραγματικών στοιχείων που καταγράφονται, ενώ ενημερώνει πως τα πλήρη και αναλυτικά στοιχεία με γεωχωρική αναφορά έχουν ήδη αποσταλεί στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για κάθε χρήση.
 
Σύμφωνα με το ΤΕΕ, από το πληροφοριακό σύστημά του για την αυθαίρετη δόμηση προκύπτουν τα εξής:
 
  • Δηλώσεις αυθαιρεσιών σε ολόκληρη την Ελλάδα: 971.000
  • Σημειώνεται ότι η Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής είναι διαρκώς (καθόλη τη διάρκεια ισχύος των ανωτέρω νόμων) η πρώτη σε αριθμό δηλώσεων περιοχή της χώρας, με ποσοστό περίπου 9,8% των συνολικών δηλώσεων.
 
Ειδικά για την πυρόπληκτη περιοχή στο Μάτι της Ανατολικής Αττικής:
 
Δηλώσεις αυθαιρέτων κτισμάτων:  327 (περιλαμβάνονται οι κατηγορίες 1,2,4,5 των νόμων 4178 και 4495)
Εξ αυτών:
 
  • δηλώσεις αυθαιρέτων κατηγορίας 5, (παντελώς αυθαίρετα  ή με υπέρβαση μεγεθών άνω του 40%, μετά το 1983): 156
  • Σύνολο τακτοποιούμενων αυθαίρετων τετραγωνικών μέτρων (κύριων και βοηθητικών χώρων) όλων των κατηγοριών: 24.455 τμ.
  • Το ΤΕΕ επισημαίνει πως στους νόμους 4178/2013 και 4495/2017 και αντίστοιχα στο πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ, δεν εντάσσονται κτίσματα που έχουν ανεγερθεί αυθαίρετα σε δάση, δασικές περιοχές, ρέματα, αιγιαλούς κλπ, σύμφωνα με τις συνταγματικές προβλέψεις.
 
Επιπλέον, στους ανωτέρω αριθμούς δεν περιλαμβάνονται οι δηλώσεις της κατηγορίας 3 των δύο ανωτέρω νόμων που αφορούν μικρο-αυθαιρεσίες και μικρο-παραβάσεις σε νομίμως υφιστάμενα κτίσματα. Επίσης σημειώνεται ότι οι δηλώσεις του νόμου 4014/2011 έχουν ενσωματωθεί στις διατάξεις του νόμου 4178/2013.
 
Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το 93% των δηλούμενων αυθαιρέτων είναι εκτός σχεδίου, τη στιγμή που ο αντίστοιχος μέσος όρος στην επικράτεια είναι 29% των δηλώσεων εκτός σχεδίου.
 
Η συντριπτικά επικρατούσα χρήση είναι αυτή της άλλης (δευτερεύουσα, εξοχική κλπ) κατοικίας, σε ποσοστό 86%, με την κύρια και μοναδική κατοικία να ακολουθεί (ποσοστό 10%) και οι υπόλοιπες δηλώσεις να αφορούν επαγγελματική χρήση (τουρισμός, βιομηχανία, υπηρεσίες).
 
Αναφορικά με την παλαιότητα των αυθαιρέτων που έχουν δηλωθεί, το 17% αφορά κτίσματα προ του 1975, το 32% αφορά κτίσματα μέχρι το 1982, το 28% κτίσματα από το 1983 έως το 2003 και το 23% αυθαίρετα κτίσματα από το 2004 έως τις 28/7/2011 (ημερομηνία «κόκκινης γραμμής» για τη δήλωση αυθαιρέτων).