Επιστολή στον υπουργό Παιδείας, Γ. Μπαμπινιώτη έστειλαν οι εκπρόσωποι της Συνόδου προέδρων ΤΕΙ της χώρας, τονίζοντας το τεράστιο οικονομικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα Ιδρύματα τους και αναφέρουν συγκεκριμένα ότι εάν…