Η Ευρώπη στα βήματα του 30. Μόνο που αντί για τον φασισμό μπορεί να υπάρξει ενίσχυση της άλλης Αριστεράς. (Telegraph: http://bit.ly/bcG8nA )