Η μεγαλύτερη απώλεια της Κυριακής των εκλογών ήταν το τέλος του Ιόυ της Κυριακής. Ο Τύπος πραγματικά πεθαίνει (Ιός: http://bit.ly/bybJbt)