Τεστ: Αν η Αλβανία ήταν στην Ευρωζώνη και έπρεπε να της δανείσουμε για να σωθεί, Θα δείχναμε μεγαλύτερη αβρότητα από ότι οι Γερμανοί σε μας;