Θαμώνες της πρεσβείας οι σύμβουλοι του πρωθυπουργού